อดีตส.ส.พิษณุโลก ขวาง ไล่ที่ชาวบ้าน  (23-06-2015)


นาย นคร มาฉิม อดีต ส.ส. พิษณุโลก โพสเฟซบุ้คส่วนตัวขวางการไล่ที่ชาวบ้าน รายละเอียดดังนี้

“ในฐานะสส.พิษณุโลกมาหลายสมัย เป็นชาวนครไทย โดยกำเนิด วันนี้รู้ข่าวการทวงคืนผืนป่ายึดสวนยางพารากลางป่าสงวนฯ ในจังหวัดพิษณุโลกรวมแล้วหลายพันไร่...รู้สึกไม่สบายใจ เร็วๆนี้ ผมเตรียมจะไปทำเนียบรัฐบาลครับ เพราะมีข้อเสนอและทางออกที่จะไปยื่อต่อท่านนายกรัฐมนตรี หรือ ตัวแทน และรมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผมจะไปพร้อมรายชื่อประชาชนที่เข้ามาร้องเรียนกับผมกว่า 2,000 รายชื่อ ด้วยข้อเสนอดังต่อไปนี้
 
1.ผมเห็นด้วยกับการทวงผืนป่าที่ครอบครองอย่างผิดกฎหมาย แต่ราษฎรได้ครอบครองทำกิน โดยสุจริตนานเกินกว่า 10 ปี จนหมดสภาพป่า และกลายสภาพเป็นเรือกสวนไร่นา เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ไปแล้วขอให้ขีดเส้นเป็น “ป่าชุมชน” และเพิกถอนอาณาเขต พื้นที่ป่าออกไป ตามบริบทรูปแบบสภาพที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
 
2. รัฐบาลต้องทบทวนนโยบายในเรื่อง "การทำลายป่า" เพราะวันนี้ยังมีกลุ่มทุนที่ซื้อเพื่อเก็งกำไร เอกสารไม่ชอบ ที่ดิน สปก.ต่างๆปะปนอยู่อีกมาก ถ้าจะทำต้องทำอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ในที่ดิน สปก. ถือเปล่าของบางพวก บางกลุ่ม ทางแก้คือควรถอนกรรมสิทธิ์ของคนเหล่านี้ออกไปให้หมดก่อน แล้วออกกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ให้ราษฎรแทน ไม่ว่าจะให้ในเชิงรูปธรรมแบบใด ในที่วัด ชุมชน หรือ โรงเรียน ที่รอการจัดการของภาครัฐในเวลานี้
 
3. รัฐต้องกำหนดการถือครองที่ดินของบรรดาเจ้าสัวและวงศ์ตระกูลต่างๆ เช่น ห้ามถือเกิน 100 ไร่ ปัจจุบัน กลุ่มทุนใหญ่ๆ อย่างกลุ่มช้าง กลุ่มสิงห์ กลุ่มซีพี ที่มีการถือครองอยู่นับแสนไร่ กลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม
 
4.การโค่นยางพาราทั่วประเทศ ไม่ควรเกิดขึ้น แต่ควรเข้าไปฟื้นฟูสภาพป่า ดูสัญญาการเพาะปลูกว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำเอาพืชที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ใช่การตัดโค่น หรือให้เจ้าของผืนป่าใช้ประโยชน์ตามสัญญาเช่า จากนั้นจึงคืนสภาพผืนป่าให้กับรัฐ ถือเป็นการได้ประโยชน์ในพื้นที่การครอบครองป่าร่วมกัน

อย่าลืมนะครับว่านโยบายของรัฐควรสร้างความสุข คืนผืนป่าและมาพร้อมกับความชัดเจนในการมอบให้ราษฎรอย่างแท้จริง ช่วยคืนผืนป่า พร้อมๆกับความสุขให้ประชาชนด้วยเถิดครับ” 

ที่มา Nakorn Machim


ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com