นายกฯขออย่าหลงเชื่อคนโจมตีรัฐบาลเร่งแก้เศรษฐกิจ  (20-06-2015)


นายกรัฐมนตรี ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิม บำเพ็ญกุศล ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน บรรลุผลสำเร็จ ชื่นชมนักกีฬาซีเกมส์  สั่งการ คมนาคม-มหาดไทย วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องเขต ศก.พิเศษ เส้นทางรถไฟ ขออย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าวโจมตีรัฐบาล ย้ำเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคน สามารถบำเพ็ญกุศล ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ พร้อมกันนี้ ได้แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาของไทยทุกคน ที่ประสบความสำเร็จ ครองเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ตลอดจนชื่นชม ทีมงานหัวหน้าคณะนักกีฬา และสต๊าฟฟ์โค้ชด้วยที่ได้ทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อนำความสุขมาให้คนไทย
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวย้ำว่า รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศที่เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนโยบายชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศดีขึ้น
 
พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวว่า ได้สั่งการให้ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเส้นทางรถไฟต่างๆ ในอนาคต ให้มีการกำหนดทิศทาง การขยายตัวของเมือง และการการเกิดชุมชนใหม่ๆ หรือย้ายชุมชนเก่า อย่างครบวงจร ตลอดจนการสร้างงาน สร้างอาชีพในท้องถิ่นด้วยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และลดปัญหาสังคม
 
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นเบาะแสการทุจริต ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกต่อไป ตลอดจนเตือนสติ ให้ระมัดระวัง อย่าตกเป็นเหยื่อ ของผู้ที่ไม่หวังดี ที่ต้องการทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในการทำงานของรัฐบาล
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปีนี้ ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง จากสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลง การตัดไม้ทำลายป่าซึ่งส่งผลให้ “น้ำต้นทุน” ที่มีอยู่ลดน้อยลง ประกอบกับฝนตกน้อยลง จึงต้องขอความร่วมมือในการชะลอการทำนาปี งดการทำนาปรัง เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำ จนทำให้ผลิตเสียหาย โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือ สร้างความเข้าใจ เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตลอดจน แนะนำในการปลูกพืชทดแทน ที่ใช้น้ำน้อย สร้างรายได้ด้วย
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ทิ้งท้ายด้วยว่า รัฐบาล ข้าราชการมีเจตนารมณ์ ความตั้งใจในการทำ ร่วมมือกัน แต่หากพบทุจริต ก็จะลงโทษทันที แล้วก็เดินหน้าต่อให้ได้
 
ส่วนโครงการปทุมธานีโมเดล เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีปทุมธานีโมเดลที่รัฐบาลได้เริ่มแล้วนั้น ในเรื่องของการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน จะเห็นว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่ม ทั้งเกษตรกร ผู้รับจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ผู้หาเช้ากินค่ำ และข้าราชการชั้นผู้น้อย ทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือในเขตเมือง สำหรับชุมชนต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพฯ
 
ทั้งชุมชนริมคลอง ชุมชนแออัด ที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม คุณภาพชีวิตไม่ดีเพียงพอ ทำให้เกิดความยากลำบากของพี่น้องและลูกหลานต่างๆ มากมายถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน หากไม่แก้ไขอย่างบูรณาการอย่างยั่งยืนจากหน่วยงานของรัฐ และความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชนเอง ปัญหาต่างๆ ก็จะตามมา ปัญหาต่อเนื่อง เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม กลุ่มอิทธิพลต่างๆ ก็จะยังคงมีอยู่ต่อไป
 
ข่าวจาก สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com