กรุงเทพโพล เผย คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย  (01-06-2015)


กรุงเทพโพล เผย คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทยหลังผ่าน 1 ปี คสช. ปชป. สูงสุด
กรุงเทพโพลโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทยหลังผ่าน 1 ปี คสช.” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,014 คน พบว่า คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ที่ร้อยละ 29.2 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ร้อยละ 8.7 จากเดิม ร้อยละ 20.5  พรรคเพื่อไทยคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 25.8 เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 7.3 จากเดิมร้อยละ 18.5 พรรคชาติไทยพัฒนา อยู่ที่ร้อยละ 0.8 จากเดิมร้อยละ 1.7 และพรรครักประเทศไทย อยู่ที่ร้อยละ 0.5 จากเดิมร้อยละ 0.9
ขณะที่ระยะเวลาที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับการเลือกตั้งควรเป็นอย่างไร หลังผ่าน 1 ปี คสช. ร้อยละ 61.1 คิดว่าการเลือกตั้งควรเกิดเมื่อประเทศปฏิรูปในทุกด้าน ร้อยละ 32.0 คิดว่าการเลือกตั้งไม่ควรเกิน 1 ปี ร้อยละ 6.9 ยังไม่แน่ใจ
 
เมื่อถามถึงอยากให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นอย่างไร ร้อยละ 46.9 เลือกแบบโอเพนลิสต์ คือ เลือกทั้งพรรคและเลือกผู้สมัคร ร้อยละ 39.7 อยากเลือกแบบเดิม คือ เลือกพรรคอย่างเดียว และร้อยละ 13.4 ยังไม่แน่ใจ    
 
พบว่าประชาชนมีความเห็นถึงผลงานหลังผ่าน 1 ปี คสช. ร้อยละ 63.0 เห็นว่าเป็นเรื่องการคอร์รัปชั่น ร้อยละ 48.3 เรื่องความแตกแยกในสังคม และร้อยละ 30.4 เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์
 
แบบนี้ลงเลือกตั้งได้เลยครับ
 
ข่าวจาก สำนักข่าวไอเอ็นอ็น

ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com