พลเมืองโต้กลับ เตรียมยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง  (30-05-2015)


หลังพิพากษายกฟ้อง  กลุ่มพลเมืองโต้กลับ ฟ้อง “พล.อ.ประยุทธ์” และคณะ ล้มล้างรธน. ชี้ คสช.ไม่ต้องรับผิดมาตรา 48 รธน.ชั่วคราวปี 57 ด้าน 'พันธ์ศักดิ์' ระบุเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งอีกครั้ง
 
29 พ.ค. 2558 สำนักข่าวไทยรายงานว่าที่ห้องพิจารณา 909  ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเวลา 9.00 น. ศาลอ่านคำสั่งคดีหมายเลขดำ อ.1805/2558  ที่นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ สมาชิกกลุ่มพลเมืองโต้กลับ และพวก รวม 15 คน เป็นโจทก์ฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับพวกรวม 5 คน เป็นจำเลยฐานกบฏ กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค.57 จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้กำลังขู่เข็ญประทุษร้ายและล้มล้างเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 สิ้นสุดลง ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ  บริหาร และตุลาการ อันเป็นความผิดฐานกบฏ และพวกจำเลยยังได้ออกคำสั่งในนาม คสช.หลายฉบับ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน ทำให้โจทก์ทั้ง 15 คนได้รับความเสียหาย โจทก์ จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 113 และ 114
 
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า  แม้การเข้ายึดและการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศของจำเลยทั้งห้ากับพวกในนามคสช. แต่ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 ฉบับชั่วคราว ลงวันที่ 22 ก.ค.57 โดยบัญญัติว่า  การละเว้นความผิดและความรับผิดไว้ในมาตรา 48 ว่า บรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำในนามการควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 22 พ.ค.57 ของหัวหน้าและคณะคสช. รวมทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทำ และคำสั่งจากหัวหน้าและคณะคสช.อันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้น โดยการกระทำดังกล่าวทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางด้านบริหาร และอำนาจตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอื่น ๆ ไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ ทั้งกระทำในวันดังกล่าว หรือกระทำภายหลังซึ่งเป็นการกระทำอันผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง
 
ดังนั้นการกระทำของจำเลยทั้งห้าตามฟ้องจึงพ้นจากความผิด และความรับผิดตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 ฉบับชั่วคราว มาตรา 48 คดีของโจทก์ทั้งสิบห้าจึงไม่มีมูลที่ศาลจะรับไว้พิจารณา พิพากษายกฟ้อง
 
ต่อมาเวลา 14.00 น. นายพันธ์ศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า จากที่ได้อ่านคำสั่งของศาลแล้ว เห็นว่าศาลยอมรับว่าคดีนี้อยู่ในเขตอำนาจศาล เท่ากับศาลยอมรับว่าพวกเราเป็นกลุ่มผู้เสียหาย ซึ่งต่างจากอดีตที่ศาลจะไม่ยอมรับคดีที่ฟ้องคณะรัฐประหาร นอกจากนี้ ในคำสั่งยังระบุอีกว่า การกระทำของคณะคสช.ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย แต่เมื่อมีการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ.2557 ฉบับชั่วคราว ซึ่งมาตรา 48 บัญญัติให้ละเว้นความผิดและความรับผิดคณะคสช.ไว้ โดยเราตีความคำว่าพ้นผิดนั้น หมายความว่าคณะคสช.ได้กระทำผิดจริง จึงถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ และจะใช้เป็นช่องทางที่เราจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อไป ซึ่งศาลจะมีคำสั่งอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
 
ข่าวจาก ประชาไท

ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com