แก้ปัญหารัฐวิสาหกิจทั้ง 7  (07-05-2015)


ที่ประชุม คนร.เห็นชอบความคืบหน้าและแนวทางการแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่ง สั่ง ขสมก. ปรับเส้นทางเดินรถภายใน 60 วัน,ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและบทบาทรวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพเน้นความโปร่งใส
นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบความคืบหน้าและแนวทางการแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่ง อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งการดำเนินการพิจารณา EIA ของโครงการรถไฟรางคู่ให้แล้วเสร็จตามกำหนด พร้อมเร่งดำเนินการมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินย่านมักกะสันให้กระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพฯ พร้อมทั้งมีพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
 
ด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมสร้างความชัดเจนในการปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยให้ ขสมก.เป็นผู้เดินรถในเส้นทางหลัก และให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแลรถร่วมบริการให้เกิดประโยชน์ และรายงานความคืบหน้าต่อ คนร.ภายใน 60 วัน
 
มติ คนร.เห็นชอบปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
 
นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและบทบาทของรัฐวิสาหกิจในสาขาสื่อสารโทรคมนาคม สาธารณูปการ โดยให้มุ่งเน้นการสร้างความสมบูรณ์ของโครงสร้างอุตสาหกรรม ช่วยสนับสนุนให้เอกชนสามารถเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในแต่ละสาขาได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 
พร้อมกันนี้ได้เห็นชอบให้ร่างกฎหมายเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐาน 
 
ข่าวจาก สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com