ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย  (21-07-2020)


ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศด้วยการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาล ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกรุงโตเกียว  

            โดยผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดชี้ว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 74 คัดค้านโครงการดังกล่าวหรือที่เรียกว่า Go To มูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเริ่มในวันพุธนี้   

            สำหรับโครงการ Go To จะให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศมากถึงครึ่งหนึ่ง ยกเว้นผู้อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียวหรือผู้ที่จะเดินทางเข้ากรุงโตเกียว หลังจากกรุงโตเกียวยกระดับเตือนภัยโรคโควิด-19 อยู่ในระดับสูงสุด เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 25,275 คน และเสียชีวิต 986 คน.


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com