ทางการเกาหลีเหนือ ยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด  (03-04-2020)


สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพัค มยอง-ซู ผู้อำนวยการสำนักงานต่อต้านโรคระบาดแห่งชาติของเกาหลีเหนือ ที่ระบุว่า เกาหลีเหนือไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้แต่รายเดียว ซึ่งเป็นผลมาจากดำเนินมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาด และการวิจัยด้านวิทยาศาตร์การแพทย์ อย่างทันท่วงที เช่น การตรวจคัดกรองและกักกันโรคชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศ รวมถึงการฆ่าเชื้อสินค้าทุกชิ้น และการดำเนินมาตรการปิดพรมแดน ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล

           ขณะเดียวกัน นานาชาติยังได้จัดส่งความช่วยเหลือให้กับเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ผ่อนผันมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือบางส่วน เพื่อให้องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน และองค์การยูนิเซฟ จัดส่งเวชภัณฑ์และชุดตรวจให้กับเกาหลีเหนือ เช่นเดียวกับทางการรัสเซีย จัดส่งชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 1,500 ชุด ด้านองค์อนามัยโลกจัดสรรงบประมาณราว 9 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 297 ล้านบาท เพื่อช่วยเกาหลีเหนือรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com