เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงหนือของอินเดีย  (17-12-2019)


สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และอิสราเอล ออกประกาศแนะนำการเดินทาง เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงหนือของอินเดีย เนื่องจากสถานการณ์การประท้วงต่อต้านกฎหมายการให้สถานะพลเมืองฉบับใหม่ ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในรัฐอัสสัม อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง

           ทั้งนี้  ประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ออกมาชุมนุมประท้วง เนื่องจากกังวลว่ากฎหมายการให้สถานะพลเมืองฉบับใหม่ จะให้สิทธิพลเมืองแก่ผู้อพยพโดยส่วนใหญ่มาจากบังกลาเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแย่งงานกับประชาชนในพื้นที่ และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่น.


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com