สุพรระณบุรีจัดงานสงกรานต์แต่งชุดไทยเล่นน้ำทั้งเมือง  (04-04-2015)


 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นในวันที่ 13-14 เมษายน 2558 บริเวณเวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ในปีนี้รณรงค์ให้ผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์แต่งชุดไทยทั้งเมืองเล่นน้ำสงกรานต์สุพรรณบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” (2015 Discover Thainess)

 

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2558 ในวันที่ 13-14 เมษายน 2558 ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงประเพณีไทยและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในปีนี้จังหวัดสุพรรณบุรีรณรงค์ให้ผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์แต่งชุดไทยทั้งเมืองเล่นน้ำสงกรานต์สุพรรณบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” (2015 Discover Thainess)

 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย วันที่ 13 เมษายน 2558  ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. ชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สุพรรณบุรี 10 อำเภอ และหน่วยราชการต่าง ๆ ร่วมสักการะขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจ ชมการแสดงต่าง ๆ ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีในแต่ละวัน ได้แก่ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงของเด็กนักเรียน การประกวดเทพีสงกรานต์ กิจกรรมการแสดงบนเวทีต่าง ๆ การจำหน่ายมหกรรมอาหารอร่อยของเมืองสุพรรณบุรี ฯลฯ

 

ภาพและข่าวจากเว็บไซต์ thai.tourismthailand.org

 


ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com