กระทรวงอุตสาหกรรมดันแผน 5 ปี กำจัดกากอุตสาหกรรม  (25-03-2015)


ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากข่าวสารที่ออกมาพบว่าผู้ประกอบการหลายรายไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ และมักจะลักลอบนำกากอุตสาหกรรมออกมาทิ้งด้านนอกอยู่เสมอ ส่งผลเสียต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นในเรื่องความสกปรก กลิ่น และอ้นตรายจากสิ่งปนเปื้อน

ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงริเริ่มโครงการ "อุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม" โครงการนี้มีผู้ประกอบการจำนวนถึง 999 รายที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบ

กระทรวงอุตสาหกรรมออกแผนยุทศาสตร์ 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1. การกำกับดูแล บังคับใช้กฏหมายอย่างเท่าเทียมกัน
  2. ปรับปรุงกฏหมายให้เข้มงวดขึ้น
  3. สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้เข้าร่วมจัดการนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบ
  4. การสนับสนุนจากเครือข่ายทั้งราชการและเอกชน

ภายในเดือนมีนาคมนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอแผน 5 ปี และยุทศาสตร์ 4 ด้านแก่รัฐบาล เพื่อเป้าหมายให้มีการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฏหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในระยะเวลา 5 ปี และจะผลักดันกฏหมายให้มีความรุนแรงขึ้นจากเดิมมีโทษปรับ 2 แสนบาท อายุความ 1 ปี และไม่มีการจำคุกให้เป็นเพิ่มโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 2 แสนบาทและมีอายุความ 10 ปี

โทษแค่นี้น่าจะยังมีการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมออกมาทิ้งเหมือนเดิมนะครับ เพราะการบำบัดหรือจัดการกากอุตสาหกรรมนั้นสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมาก อาศัยช่องว่างของกฏหมายการลักลอบก็ยังคงมีต่อไปอย่างแน่นอนครับ


ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com