จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียกประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO  (04-02-2019)


 

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนกําหนดดําเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาขีดความสามารถแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับจังหวัด ทำการคัดเลือก 1 ผลิตภัณฑ์ ส่งเข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลงานในระดับประเทศ

            ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสวนหมอกคํารีสอร์ท ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความคล่องตัวในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com