ทางการเมียนมาเรียกร้องให้ใช้ภาษาเมียนมา  (08-10-2018)


ทางการเมียนมาเรียกร้องให้ใช้ภาษาเมียนมาบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

กระทรวงพาณิชย์เมียนมาเรียกร้องให้ใช้ภาษาเมียนมาบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเมียนมา พร้อมด้วยภาษาอื่นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 
กรมกิจการผู้บริโภคของกระทรวงพาณิชย์ได้แนะนำว่า ธุรกิจทั้งหมดต้องให้ข้อมูลและแนะนำสินค้าของพวกเขาด้วยการบ่งบอกวิธีใช้และเก็บ ผลข้างเคียง และข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกริยาที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ เจ้าหน้าที่กำหนดเวลา 6 เดือน เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ดำเนินการตามคำเรียกร้องของทางการ และเตือนว่า มาตรการดังกล่าวต้องถูกนำไปปฏิบัติ รวมทั้งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ด้านผู้อำนวยการกรมกิจการผู้บริโภค กล่าวว่า การแจ้งอย่างเป็นทางการดังกล่าวมีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้บริโภค บังคับใช้กับผู้ผลิตและผู้จำหน่าย และเพื่อให้ได้รับการเชื่อถือจากผู้บริโภค

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com