เริ่มแล้ว ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   (08-02-2017)


นางกัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง และนายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำทีม สสวท. ไปจัดกิจกรรม “ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สสวท.” ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในคาราวานวิทยาศาสตร์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน ครู และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะได้พบกับนิทรรศการ และการทดลองหรือการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้แก่ ประดิษฐ์กล้องเพอริสโคป สนุกฝึกคิดกับเกม ของเล่นวิทย์สุดหรรษา ลมเจ้าปัญหา ทรงตันเพลโต รถไฟเหาะ ถอดรหัสปริศนา และผ้ามัดย้อม กิจกรรมเหล่านี้จะจัดวันละ 6 รอบ ๆ ละ 2 กิจกรรม

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com