กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม   (03-02-2017)


กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ภายใต้ชื่อ เมืองสุขภาพดี วิถีไทย

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงษ์จริต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก แถลงข่าวงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "เมืองสุขภาพดี วิถีไทย" จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขระหว่างวันที่ 6 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานบริการสาธารณสุขในสถานบริการของประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและต่างประเทศ ต่อยอดภูมิปัญญาทางการแพทย์ สู่ภาคเศรษฐกิจสร้างชาติ มุ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี
 
นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล และส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ การส่งเสริมและป้องกันโรค การส่งเสริมความเชื่อมโยงของแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1(2560-2564) ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดที่มีคุณภาพระดับสากล ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งการบริหารและนโยบายภาครัฐ
 
สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะแบ่งโซน ประกอบด้วย โซนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โซนเวทีวิชาการ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี นาทีทองสำหรับผู้มาเยี่ยมชม โซนให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย บริการตรวจสุขภาพดวงตาฟรี ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี เสน่ห์จากภูมิปัญญาไทย โซนจำหน่ายพืชพันธุ์ไม้สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้หอม นิทรรศการสปาน้ำพุร้อน จักรยานปั่นน้ำผลไม้ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้รักสุขภาพ มาร่วมงานได้ ตั้งแต่เวลา 10.00น.- 19.00น. วันที่ 6 - 26 กุมภาพันธ์นี้
 
ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com