รองนายกรัฐมนตรี เปิดการอบรมหลักสูตรการบริการการท่องเที่ยว  (02-02-2017)


รองนายกรัฐมนตรี เปิดการอบรมหลักสูตรการบริการการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง พร้อมเผยความคืบหน้าการต่ออายุมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปอีก 6 เดือน
 
พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริการการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ กทส. รุ่นที่ 1 ว่า ททท. จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว เบื้องต้นหวังว่าผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นไปปฎิบัติได้จริง เพื่อรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากปี 2559 ที่ผ่านมาสัดส่วนของภาคการท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ 17 ของจีดีพี ขณะเดียวกันนอกเหนือจากหลักสูตรดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเตรียมจัดอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ในอีก 2 เดือนข้างหน้า เพื่อเชื่อมโยง ภาครัฐ และ เอกชน เข้าเป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้ถึงแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยมีความแข็งแกร่งและมีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูง แต่ไทยยังคงต้องพัฒนาในอีกหลายๆด้าน
 
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการต่ออายุมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปอีก 6 เดือนว่า ขณะนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งและกีฬาได้รวบรวมผลการสำรวจเบื้องต้นแล้วพบว่า มาตรการเดิมนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดี มีจำนวนการขอวีซ่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยล่าสุดได้ส่งเรื่องเข้าไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com