สอนขับรถราคาถูก  (19-01-2017)


ปัจจุบัน รถยนต์นับเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เพราะระบบขนส่งมวลชนยังไม่ได้รับการยอมรับและขยายให้ครอบคุลมเท่าที่ควร รถยนต์ส่วนบุคคลจึงเป็นทางออกที่ดีและปฏิเสธไม่ได้

แต่การขับรถในปัจจุบัน ผู้ใช้รถส่วนใหญ่ไม่ค่อยคำนึงถึง กฏระเบียบ และวินัยจราจรเท่าที่ควร โดยเฉพาะผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์บางคัน นอกจากไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของต่อเองและของผู่อื่นแล้ว ยังมีการฝืนกฏระเบียบให้เห็นอยู่ทุกวัน โดยเฉพาะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟตามสี่แยกต่างๆ เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุตามมา

ทางหน่วยราชการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกกฏระเบียบมากมายมาใช้บังคับและควบคุมผู้ขับขี่ โดยเฉพาะการสอบใบอนุญาติ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์จึงตระหนักในเรื่องนี้ ทางเราให้ความรู้และอบรมขั้นตอนและวิธีการขับรถที่ถูกต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการ สอนทั้งในเรื่องทฤษฏีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปสอบใบขับขี้ได้ ทางเรามีรถยนต์ให้เลือกใช้ในสภาพค่อนข้างใหม่ ทั้งเกียร์ธรรมดา และ เกียร์อัตโนมัติ มีหลักสูตรอบรมเพียงพอต่อการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้ว่า หากท่านมาใช้บริการกับเราจะได้รับความรู้เพื่อนำมาใช้ในการขับรถในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง เป็นระบบและระเบียบมากยิ่งขึ้น สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 02-467-3508, 086-905-1865, 080-914-9144


ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com