สมาคมประมงจ่อถกสมาชิกรับมือ ม.44  (07-08-2015)


ประธานสมาคมประมงเรียกถกสมาชิกสัปดาห์หน้า ปม คสช. ใช้ ม.44 สั่งยึดทำลายเรือประมงไม่จดทะเบียน-อุปกรณ์ผิด กม.
 
นายภูเบศ จันทนิมิ ประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ใช้อํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 สามารถสั่งยึดทำลายเรือประมงไม่จดทะเบียน-อุปกรณ์ผิดกฎหมาย ว่า ในส่วนตัวมองว่าถ้าภาครัฐจะดำเนินการยึดทำลายเรือดังกล่าว ควรจะมีมาตรการเยียวยาชาวประมงเหล่านั้นด้วย เช่น อาจจะจัดสรรงบประมาณซื้อเรือที่ไม่จดทะเบียนไปทำเป็นปะการังเทียมใต้ทะเล เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวประมง และอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย นอกจากนี้ เรื่องของการลงโทษที่รุนแรงถึงจำคุก 5 ปีนั้น ส่วนตัวมองว่ารุนแรงเกินไป ทางรัฐควรมีการรับฟังความเห็นให้รอบด้าน อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมจะมีการนัดหารือกับสมาชิกสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ก่อนเสนอเป็นเอกสารให้ทางรัฐบาลรับทราบต่อไป
 
ที่มา สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com