กรมป่าไม้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  (22-07-2015)


กรมป่าไม้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เรื่อง การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก โดยกรมป่าไม้จัดนิทรรศการ เรื่อง การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ (มิยาวากิ) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในระยะต่อไปกรมป่าไม้ จะดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ฯ ดังนี้
 
1. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ (มิยาวากิ) จำนวนพื้นที่ 5 ไร่
 
2. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวนพื้นที่ 195 ไร่ และในโอกาสนี้ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้ นนร.อำพล ผลดอน นักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่ 2 ให้เป็นนักเรียน "ยุวชนป่าไม้" และช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน แปลงสาธิตการปลูกป่าทั้ง 2 แปลงฯ รวมทั้งให้ครูป่าไม้มาช่วยสอนยุวชนป่าไม้ด้วย นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับท่านอธิบดีกรมป่าไม้ สรุปได้ดังนี้ 1. เรื่องการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ (มิยาวากิ) ที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้รอบโรงพยาบาลเป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 2. เรื่องการปลูกฟื้นฟูป่า จะต้องส่งเสริมปลูกพืชที่ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองด้วย เมื่อราษฎรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ การปลูกฟื้นฟูป่าจึงจะประสบผลสำเร็จ
 
ที่มา สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com