อีสท์วอเตอร์ไม่ห่วงสถานการณ์น้ำตะวันออก  (03-07-2015)


อีสท์วอเตอร์มั่นใจสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกไม่น่าห่วง พร้อมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำระยะยาวรองรับความต้องการใช้ในอนาคต
 
 
นายวิทยา ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท อีสท์วอเตอร์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออกทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำประแสร์ ว่า ปัจจุบันทั้ง 6 อ่างฯ มีปริมาณน้ำกักเก็บเฉลี่ยร้อยละ 44 ของความจุรวมทั้งหมด โดยแต่ละอ่างฯ จะเชื่อมโยงกันด้วยโครงข่ายท่อส่งน้ำของบริษัท ทำให้สามารถผันน้ำไปช่วยพื้นที่ที่มีน้ำต้นทุนเหลือน้อยได้ ล่าสุดได้ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและภาคส่วนอื่น ๆ แล้วกว่า 24 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มั่นใจได้ว่าแล้งนี้ภาคตะวันออกจะไม่ขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน
 
 
ขณะที่แผนการรับมือปัญหาน้ำในอนาคต อีสท์วอเตอร์ได้วางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำระยะยาวสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการมีด้วยกัน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวางท่อเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองปลาไหล จ.ระยอง และโครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา จ.ระยอง ทั้ง 2 โครงการจะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับบริษัทได้อีก 117 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และเมื่อรวมกับน้ำต้นทุนเดิมที่มีอยู่ประมาณ 340 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จะทำให้อีสท์วอเตอร์มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น 457 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
 
 
ที่มา สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
 
เรียนขับรถต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์

ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com