โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรเร่งลัดพร้อมรับใบขับขี่การันตีการเรียนขับรถเน้นประสบการณ์จริงและการขับรถใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอคิวนาน รับรองผลการเรียนขับรถ มีหลักสูตรรถยนต์/จักรยานยนต์ (สาธารณะ/6ล้อขึ้นไป)ทุกๆหลักสูตรจะมีลำดับขั้นตอนการเรียนการสอนดังนี้
  • ชม.ที่ 1 - 2 จะสอนขับรถยนต์เกี่ยวกับ Basic พื้นฐานการเลี้ยว
  • ชม.ที่ 3 - 4 ทบทวนการเลี้ยวและการกลับรถในสถานการณ์จริง
  • ชม.ที่ 5 - 6 สอนขับรถถอยในที่แคบ และการตั้งตัวรถทำมุมเฉียงเพื่อถอยเข้าจอดลานจอดรถต่างๆ
  • ชม.ที่ 7 - 8 เตรียมท่าสอบเพื่อสอบใบขับขี่
  • ชม.ที่ 9 - 10 สอนขับรถถอยจอด - ขึ้นห้าง ในสถานการณ์จริง
  • ชม.ที่ 11 - 14 ใช้รถในสถานการณ์และเส้นทางจริงที่คุณต้องใช้Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com