การฝึกพื้นฐานก่อนการลงขับรถยนต์จริงในสถานการณ์และบนถนนจริง เช่น ท่าฝึกการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและการหมุนพวงมาลัยแบบPush & Pull ( แบบดึงและดัน ) ซึ่งอยู่ในหลักสูตร Defensive car Driving ที่มีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษ และเรียนรู้ถึงสัญญลักษณ์ที่แสดงในหน้าปัทม์รถยนต์ว่าหมายถึงอุปกรณ์อะไร เวลาเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องจะได้ทราบก่อนแจ้งช่างซ่อมรถยนต์ให้ทำการแก้ไขซ่อมแซมรถยนต์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

การเรียนรู้ทางทฤษฏีเกี่ยวกับเทคนิคการปรับใช้อุปกรณ์ 8 ประการ และการสังเกตการณ์( การมอง 5 แบบ ) การคาดการณ์ล่วงหน้าในสถานการณ์ต่างๆ และการเตรียมแก้ไขให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น( อธิบาย ) และการรู้จักโค้งต่างๆเพื่อจะได้ เตรียมวงเลี้ยว( การหมุนพวงมาลัย ) ให้สัมพันธ์กับทิศทางของถนนตามที่เราต้องการ ( จะอธิบายให้เข้าใจ ) พร้อมการฝึกหมุนพวงมาลัยก่อนลงขับรถยนต์(ชั่วโมงฝึกสอนฟรี )ทุกๆหลักสูตรจะมีลำดับขั้นตอนการเรียนการสอนดังนี้
  • ชม.ที่ 1 - 2 จะสอนขับรถยนต์เกี่ยวกับ Basic พื้นฐานการเลี้ยว
  • ชม.ที่ 3 - 4 ทบทวนการเลี้ยวและการกลับรถในสถานการณ์จริง
  • ชม.ที่ 5 - 6 สอนขับรถถอยในที่แคบ และการตั้งตัวรถทำมุมเฉียงเพื่อถอยเข้าจอดลานจอดรถต่างๆ
  • ชม.ที่ 7 - 8 เตรียมท่าสอบเพื่อสอบใบขับขี่
  • ชม.ที่ 9 - 10 สอนขับรถถอยจอด - ขึ้นห้าง ในสถานการณ์จริง
  • ชม.ที่ 11 - 14 ใช้รถในสถานการณ์และเส้นทางจริงที่คุณต้องใช้Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com