หลักสูตรเรียนขับรถยนต์

1. หลักสูตรเกียร์ออโต้

 • หลักสูตรเอ 6 ชั่วโมง 1,800 บาท·
 • หลักสูตรบี 10 ชั่วโมง 2,800 บาท
 • หลักสูตรซี 12 ชั่วโมง 3,200 บาท
 • หลักสูตรดี 14 ชั่วโมง 3,500 บาท
 • หลักสูตรอี 16 ชั่วโมง 4,000 บาท
 • หลักสูตรเอฟ 20 ชั่วโมง 5,000 บาท


2. หลักสูตรเกียร์ธรรมดา

 • หลักสูตรเอ 6 ชั่วโมง 1,800 บาท
 • หลักสูตรบี 10 ชั่วโมง 2,800 บาท
 • หลักสูตรซี 12 ชั่วโมง 3,200 บาท
 • หลักสูตรดี 14 ชั่วโมง 3,500 บาท
 • หลักสูตรอี 16 ชั่วโมง 4,000 บาท
 • หลักสูตรเอฟ 20 ชั่วโมง 5,000 บาท


3. หลักสูตรเกียร์ผสม

 • หลักสูตรเอ 6 ชั่วโมง 1,800 บาท
 • หลักสูตรบี 10 ชั่วโมง 3,200 บาท
 • หลักสูตรซี 12 ชั่วโมง 3,500 บาท
 • หลักสูตรดี 14 ชั่วโมง 4,000 บาท
 • หลักสูตรอี 16 ชั่วโมง 4,500 บาท
 • หลักสูตรเอฟ 20 ชั่วโมง 5,500 บาท
4. หลักสูตรเร่งรัดพร้อมรับใบขับขี่

 • หลักสูตรเอ 4,500 บาท
 • หลักสูตรบี 5,500 บาท


รูปภาพผู้เรียนที่เราพาไปสอบใบขับขี่


Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com